Hack Pokemon

HƯỚNG DẪN MOD GAME POKEMON GO VỚI CÁC CHỨC NĂNG: FAKE GPS, DI CHUYỂN BẰNG NÚT, TELEPORT TẤT CẢ MỌI NƠI TRÊN THẾ GIỚI...

  • Với Android: Cài đặt file NÀY, sau đó cài đặt file NÀY
  • Với iOS: Đang update